Case answers
Overslaan naar content

Case antwoorden

Klaar? Laten we kijken hoe je het hebt gedaan.

Onthoud: er zijn geen goede of foute antwoorden. We letten voornamelijk op hoe je tot een antwoord komt dan op het antwoord zelf.

Antwoord 1

Een voorbeeld van een goed antwoord moet de volgende aspecten bevatten:

1. Bedenk hoe de maatschappelijke ‘return on investment’ gekwalificeerd en gekwantificeerd kan worden: zowel de kosten als baten moet worden vergeleken.

2. De kosten kunnen worden gedefinieerd als de kosten voor de ontwikkeling van het product, de distributie kosten en de promotie kosten.

Bovendien moet je nadenken over de potentiële baten. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:

• Minder voorvallen van ziekte veroorzaakt door vervuild drinkwater en dus een verhoging van de levensverwachting.

• Een afname van ziekenhuisopnamen: tegenwoordig wordt de helft van de ziekenhuisbedden bezet door mensen die ziek zijn door vervuild drinkwater.

• Een afname in ziekenhuiskosten: de verwachting is dat ongeveer 12% van de zorgkosten afkomstig is van de behandeling van diarree.

Mogelijke beslisboom

Antwoord 2

Een aantal risico’s die genoemd kunnen worden:

• Gebrek aan steun en acceptatie van de gemeenschap en (lokale) overheid.

• Het meten van de effecten van potentiële verlaging van het aantal ziekte incidenten kan lastig zijn. Mede doordat er ook andere factoren ten grondslag liggen aan deze ziektes. Denk aan; goede hygiëne, sanitaire voorzieningen en rioolaansluitingen.

• Andere initiatieven (zoals nieuwe medicatie) kunnen het apparaat overbodig maken.

Antwoord 3

Het aantal episodes dat wordt voorkomen kan als volgt worden berekend:

Aantal voorkomen episodes = Totale doelgroep x Incidentie ratio x Succesratio van de behandeling = 10.000.000 x 1.05 x 0.3 = 3.150.000 episodes.

Antwoord 4

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet het resultaat van het project worden geëvalueerd. De baten kunnen worden berekend in termen van DALYs. Het is handig om hierbij een onderscheid te maken tussen de termen YLLs, YLDs en DALYs.

Begin met het noteren van de stappen die nodig zijn om de voorkomen ‘years of life lost (YLL)’ te berekenen:

YLL = Dodelijkheid van de ziekte x Aantal voorkomen episodes x Verloren jaren in het geval van een fatale episode:

• Dodelijkheid van de ziekte = Aantal doden door een episode/Totaal aantal episodes = 500.000/1.000.000.000 = 0.05%

• Het aantal voorkomen episodes = 3.150.000 (zie antwoord 3)

• Verloren jaren in het geval van een fatale episode = Levensverwachting bij geboorte – gemiddelde leeftijd bij sterfte aan een episode = 62.5 - 2.5 = 60 years

>> Voor de gemiddelde levensverwachting is het geen probleem om een aanname te maken gebaseerd op de getallen van de 3 specifieke landen.

YLL = 0.05% x 3.150.000 x 60 = 94.500 jaarBereken vervolgens de voorkomen ‘years lived with disability (YLDs)’:

YLD = Aantal voorkomen episodes x Gemiddelde duur van een episode (in jaren) x Disability Weight Factor (DWF):

• Het aantal voorkomen episodes = 3.150.000 (zie antwoord 3)

• De gemiddelde duur van een episode (in jaren) = 2/52 ≈ 0.04 years

• DWF = 0.2

YLD = 3.150.000 x 0.04 x 0.2 = 25.200 jaarAls laatste, bereken de voorkomen ‘disability adjusted life years (DALYs)’:

Totaal voorkomen DALYs = YLL + YLD = 94.500 + 25.200 = 119.700 jaar

Tips om meer cases te oefenen

Wil je meer cases oefenen? Oefen diverse cases op preplounge.com, word lid van de 'FSA Consultancy Club' facebook groep, oefen met bekenden die al hebben gesolliciteerd bij Strategy Consultancy bureaus of lees boeken als 'case in point'. Succes!

Antwoord 5

Naast de DALYs uit vraag 4, moeten de totale investering berekend worden:

Totale investering (EUR) = Subsidie + DCWF + Overige partijen = (100.000+72.000+24.000) + (44.000) + (60.000) = 300.000 EUR

Met behulp van het aantal voorkomen DALYs en de totale investering is het mogelijk om de bespaarde DALYs per euro berekenen:

DALYs bespaard per euro = DALYs / Totale investering = 119.700/300.000 ≈ 0.4Een goede kandidaat beargumenteert dat 0.4 DALYs bespaard per euro een hoog getal is. Per 2.50 euro besteed aan het project, zal iemand een jaar langer gezond leven.Een goede onderbouwing of het project de investering waard is, bevat op zijn minst de volgende aspecten:

• Het project lijkt erg succesvol, het is dus een logische stap om dit op grote schaal te gaan toepassen in deze 3 landen of uit te breiden naar andere landen.

• Bij uitbreiding van het project kunnen een aantal potentiële problemen zich voordoen. (1) Er bestaat een risico op meer tussenkomst van de lokale overheid of (2) de plekken die nog geen CFWS hebben zijn mogelijk moeilijker te bereiken met alle benodigde onderdelen voor de CFWS.Voorbeelden van aspecten die meegenomen kunnen worden bij opschaling van het project:

• Er is vaak weinig ondersteuning vanuit de lokale overheid voor het implementeren van grote veranderingen. Dit terwijl ondersteuning van de lokale overheid een grote positieve invloed kan hebben om de implementatie mogelijkheden te vergroten.

• Vergroot de bekendheid van het project om meer donaties te krijgen of voor eventuele samenwerkingen met andere organisaties.

• Onderzoek de toekomstige voordelen van de implementatie van het systeem, dit kan resulteren in meer draagvlak.

Onthoud dat dit maar een aantal voorbeeld zijn van goede antwoorden. Andere antwoorden kunnen ook goed zijn, zolang de antwoorden zowel argumenten voor en tegen de opschaling bevatten.

Antwoord 6

Een mogelijk antwoord kan zijn:

Het CFWS project lijkt een hoge (maatschappelijke) ‘return on investment’ te hebben. Voor iedere aan het project bestede euro kan iemand 0.4 jaar langer gezond leven. De baten van het project zijn het aantal episodes van ziekte dat het project voorkomt. Dit resulteert in een hogere levensverwachting en meer gezonde levensjaren. De volgende stap zou zijn om het project op te schalen zodat meer mensen hiervan kunnen profiteren.

Een goede kandidaat zou idealiter teruggaan naar het framework wat aan het begin van de case is gemaakt. Deze kan gebruikt worden om zeker te zijn dat alle elementen meegenomen worden in het advies of op zijn minst benoemd zijn als elementen buiten bereik van dit advies.

Connect on Magnet.me