Case
Overslaan naar content

Oefencase

Op deze pagina vind je een oefencase om je meer inzicht te geven in wat je kan verwachten van een case interview. Er zijn veel verschillende vormen case interviews, de oefencase op deze pagina geeft je een goede indicatie van de standaard elementen die je kan verwachten.

Goed om vooraf te weten:

• Cases hebben meestal geen goed of fout antwoord, we letten meer op hoe je tot een antwoord komt dan op het antwoord zelf.

• Door middel van dit voorbeeld oefen je de inhoud van een case, echter mis je hierbij de interactie met een interviewer. Gedurende een sollicitatie bij Gupta is het altijd mogelijk om vragen te stellen.

• In een case interview heb je in totaal ongeveer 30 minuten om tot het antwoord te komen.

Laten we beginnen!

Chlorine filtered water systems

Tot op heden is schoon drinkwater niet beschikbaar voor een groot deel van de wereldbevolking. Dit is een groot probleem omdat vervuild water kan leiden tot een groot scala aan ziektes en soms met de dood tot gevolg. Onze cliënt, The Dutch Clean Water Foundation, is een non-profit organisatie die helpt bij het beschikbaar maken van schoon drinkwater in derde wereld landen.

Een jaar geleden heeft Dutch Clean Water Foundation een aantal donaties ontvangen. De donaties zijn opgehaald voor de ontwikkeling van de Chlorine Filtered Water Systems (CFWS) en ook de implementatie, distributie en opschaling van het systeem.

Het afgelopen jaar is de organisatie geslaagd in het ontwikkelen, implementeren en distribueren van de CFWS. Het is systeem is al in gebruik in drie vluchtelingenkampen. Dutch Clean Water Foundation heeft Gupta Strategists gevraagd om de (maatschappelijke) ‘return on investment’ te bepalen. Dit zal gebruikt worden ter onderbouwing voor het besluit om eventueel de donaties uit te breiden.

Hoofdvraag: Wat is de (maatschappelijke) ‘return on investment’ van het CFWS project voor The Dutch Clean Water Foundation?

Stap 1. Maak een duidelijk overzicht van je plan van aanpak om de hoofdvraag te beantwoorden.

Tips:

• Neem de tijd om na te denken over het probleem en je gedachten te structuren. Schrijf eventueel de belangrijke aspecten op.

• Zorg dat je in het echte case interview vragen stelt om bepaalde onduidelijkheden op te helderen.

• Vat belangrijke punten uit de introductie samen en structureer de aangeleverde informatie.

Stap 2. Denk na over de belangrijkste risico’s die kunnen optreden tijdens het CFWS project.

Aanvullende informatie

In 2020 overleden er 500.000 mensen aan de gevolgen van ziektes door vervuild drinkwater van in het totaal 1 miljard episodes (gevallen van ziekte).

Tot nu toe heeft The Dutch Clean Water Foundation een totaal van 172.000 EUR aan subsidie ontvangen (100.000 EUR in 2021 en 72.000 EUR in 2022). The Dutch Clean Water Foundation ontvangt het rest van de toegezegde subsidie (24.000 EUR) wanneer het project afgelopen is. Daarnaast gebruikt de organisatie 44.000 EUR van hun eigen fondsen en hebben overige partijen in totaal 60.000 gedoneerd aan het project.

Het CFWS project zal plaatsvinden in Tanzania, Bangladesh en Nigeria. De gemiddelde levensverwachting is daar momenteel respectievelijk 62.2, 62 en 63 jaar. Het project bereikt een totaal van 10 miljoen mensen.

Op dit moment is de gemiddelde leeftijd bij sterfte aan ziektes veroorzaakt door vervuild drinkwater geschat op 2.5 jaar. Het drinken van vervuild water kan leiden tot verschillende soorten ziektes, maar de gemiddelde duur van een episode van ziekte bedraagt 2 weken. Het gemiddelde aantal episodes dat mensen in deze landen hebben is 1.05 episodes per jaar.

Het CFWS project slaagt erin het aantal episodes veroorzaakt door vervuild drinkwater te reduceren met 30%.

Stap 3. Het doel van het project is om het aantal episodes te verlagen. Hoeveel episodes zullen er in totaal worden voorkomen in 1 jaar?

Tips:

• Voordat je met getallen begint te werken, bedenk eerst voor jezelf wat je precies wil berekenen en welke stappen je nodig hebt om tot het antwoord te komen.

• Vergeet (in het echte case interview) niet je denkproces te delen met de interviewer zodat de interviewer je stappen kan volgen.

• Geef niet gelijk het eindantwoord maar licht de tussenstappen ook toe.

Aanvullende informatie

Een veelgebruikte eenheid in de gezondheidszorg is de ‘disability-adjusted life year (DALY)’. Deze eenheid beschrijft de totale last veroorzaakt door een ziekte en wordt gebruikt om dit te kwantificeren. Een DALY is een combinatie van de ‘years of life lost (YLL)’ en de ‘years of healthy life lost (YLD)’. De laatste bevat het aantal jaar besteed in ziekte of met een handicap. Voor de YLD bestaat een factor om de afname van kwaliteit van leven door de ziekte aan te geven met een percentage; de ‘disability weight factor (DWF). De DWF voor dit type ziekte is 0.2.Stap 4. De impact/baten van het CWFS project kunnen worden uitgedrukt in het aantal DALYs dat is voorkomen door het project. Wat is de afname aan DALYs over het afgelopen jaar?

Stap 5. De investeerders willen graag weten wat de maatschappelijk ‘return on investment’ is, bereken dit voor hen. Beargumenteer daarnaast of het project de investering waard is en zo ja, bedenk manieren voor The Dutch Clean Water Foundation om de doelgroep voor het project uit te breiden.

Stap 6. Maak een algemene samenvatting inclusief jouw advies om te presenteren aan het bestuur van The Dutch Clean Water Foundation.

Tip: begin met het presenteren van je eindconclusie. Het bestuur is waarschijnlijk het meest geïnteresseerd in de uitkomst van het project. Bespreek daarna de bevindingen en berekeningen die zijn gebruikt om tot deze conclusie te komen.

Connect on Magnet.me